Latvieti to tu vari 14

Sveicināti letiņi! Vēlos kā Latvijas pilsonis, kuram nav vienaldzīgs latviešu tautas un tās pamatvalodu ( latviešu un latgaliešu) liktenis īsumā iepazīstināt Jūs ar saviem priekšlikumiem partiju VISU LATVIJAI, VIENOTĪBA un TB/LNNK vēlamajiem darba virzieniem jūnija mēnesī. Ar sarūgtinājumu jāsecina, ka referendums par latviešu valodas, kā vienīgās apmācību valodas valsts skolās, ir izgāzies tikai latviešu bāleliņu vienaldzīgās attieksmes dēļ. Kārtējo reizi ir jāsecina, ka vidusmēra latvietis ir tikai spējīgs kurnēt par esošām sadzīves rakstura nebūšanām ģimenes vai šauru draugu lokā. Kā damaska zobens tagad parādās lielkrievu šovinistu cilātais jautājums par otro valsts valodu. Ticiet man, viņu rīcībā ir pietiekami finansu resursi un pietiekoši daudz cilvēkresursu, tai skaitā arī latviski runājošu kangaru, lai uz mūžiem pazemotu latviešu tautu. Manuprāt, tagad lai aktīvi apkarotu un mazinātu šo velna izdzimteņu darbību un pieaugošo ietekmi jaukto ģimeņu vidū VISU LATVIJAI ciešā sadarbībā ar TB/LNNK un VIENOTĪBU latviešu tautai traģiskajās dienās (14. un 17.jūnijā), Varoņu piemiņas dienā un latviešu tautas garīgās vienotības Līgo/Jāņa dienās ir jāpieliek visi pūliņi( iesaistot savas atbalsta grupas visā Latvijā) Latvijas pilsoņu (atviešu, latgaļu, Latvijai lojāli noskaņoto minoritāšu) pilsoniskās aktivitātes stimulēšanai. Runājiet ar patriotiski noskaņoto pašvaldību vadītājiem, kultūras darbiniekiem, skolotājiem un preses pārstāvjiem par Latvijas tautas sāpi un rūpēm par Latvijas tautas nākošo paaudžu tiesībām dzīvot latviskā/latgaliskā vidē. Varat mēģināt noorganizēt publisku Latvijas lielkrievu šovinistu un latviešu tautas kangaru karikatūru dedzināšanu jūnija masveida pasākumu norises vietās, tādā veidā publiski izsakot Latvijas tautas nosodošo attieksmi pret Latvijas lielkrievu šovinistiem un latviešu tautas kangariem. Satversme (I nodaļa. Vispārējie noteikumi) 2.punkts nosaka, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Manuprāt, šis Satversmes punkts nepārprotami garantē juridisku spēku Latvijas pilsoņu vairākuma (manuprāt 51 procenti ir pietiekošs skaitlis) rakstiski izteiktai gribai. Tas nozīmē, ka Saeima ir tikai Latvijas tautas ievēlēta likumdošanas instance, kuras pienākums ir tikai juridiski pareizi noformulēt Latvijas tautas vairākuma gribu. Manuprāt, Latvijas pilsoņu vairākuma izteikta griba, apliecināta ar personīgo parakstu un ar savu identitāti apliecinošu personas kodu, iemanto likuma spēku un ir pamats obligātai apmācību uzsākšanai latviešu valodā visās valsts finansētajās skolās un nepieciešamo izmaiņu veikšanai Satversmē (manuprāt šādā gadījumā ievēlētās Saeimai ir jāizpilda Latvijas pilsoņu vairākuma rakstiski izteikta griba, juridiski pareizi jānoformulē Latvijas pilsoņu vairākuma gribas izpausme un ar savu balsojumu to jāapliecina). Manuprāt, nevienai valsts institūcijai nav nekādu juridisku tiesību pieprasīt, lai katrs Latvijas pilsonis, izsakot savu gribu rakstiskā formā un uzrādot savu personas kodu, notariāli apliecināt sava paraksta identitāti. Manuprāt, šaubu gadījumā, Latvijas tiesībsargājošām institūcijām ir tiesības un arī pienākums pārbaudīt ikviena pilsoņa paraksta identitāti. Manuprāt, šādas Latvijas pilsoņu gribas izpausmes atbalstam VISU LATVIJAI sadarbībā ar TB/LNNK un Vienotība ir jāsagatavo tikai juridiski pareizi izteikta Latvijas pilsoņu gribas izpausme drukātā formā. Jūnija masu pasākumu laikā VISU LATVIJAI, TB/LNNK aktīvistu un atbalstītāju grupas varētu aicināt Latvijas pilsoņus personīgi izteikt savu brīvo gribu parakstot iepriekšminēto Latvijas pilsoņa gribas izpausmes veidlapu un apliecinot to ar savu identitāti apliecinošo personas kodu. (Piemērs – es Latvijas Republikas pilsonis………….. (v.u. p/k), Latvijas tautas likumīgais pārstāvis, personīgi, bez spaidiem un maldināšanas, izmantojot Latvijas Satversmes (I nodaļa. Vispārējie noteikumi) 2.punktā noteikto izsaku savu sekojoša satura brīvu gribu – 1) Sākot ar 2012. gadu apmācībai visās Latvijas valsts finansētajās skolās ir jānotiek tikai latviešu (valsts) valodā, 2) Nosaku, ka Latvijas Satversmes I nodaļas, Vispārējo noteikumu 4.punktā noteikto var referendum grozīt tikai, ja tam piekrīt 90 procenti no visa Latvijas pilsoņu kopuma. Mana, rakstiski izteiktā, griba stājas spēkā ar Latvijas pilsoņa gribas izpausmes veidlapas parakstīšanas brīdi un ir juridiski saistoša Latvijas Saeimai izpildei iepriekšminēto grozījumu veikšanai Latvijas Satversmē). Informācijai - Personīgi pārdzīvoju latgaļu rusifikācijas smagumu uz saviem pleciem, izdzīvoju un nevēlos lai tādu likteņa smagumu būtu jāizjūt latviešu/latgaļu tautas jaunajai paaudzei. Vēlu Jums nepagurt strādājot Latvijas pamattautu (latviešu/latgaļu/kuršu/zemgaļu) interešu aizsardzībai pret Latvijas lielkrievu šovinistu un viņu līzskrējēju, latviešu kangaru tīkojumiem. Spriežot pēc izveidojušās situācijas katram latvietim, kuram rūp tautas un dzimtās valodas iktenis ir pienākums atkal ieskandināt Latvijas kārtējo atmodu. Dariet to katru dienu Latvijas nākamo paaudžu vārdā, drosmīgi un nenogurstoši apkarojiet jebkurus Latvijas lielkrievu šovinistu un viņu līzskrējēju, latviešu kangaru prettautiskus centienus. Atcerieties, ka viņu galvenais mērķis ir rusifikācijas turpināšana bijušajās okupētajās teritorijās un pamattautību kulturvēsturiskās vides degradēšana. Skaidrojiet saviem draugiem pozitīvā nacionālisma lomu (lepnums par savu valodu un kultūru) un tā nepieciešamību latviešu valodas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Ar cieņu , Alfrēds Papildus vēlos ieteikt Jums jūnija mēneša galveno pasākumu laikā aicināt Latvijas pilsoņus izteikt savu gribu un uzdod Latvijas Saeimai, Eiropas Savienības latviešu tautas interešu aizstāvošajiem deputātiem Eiropas Savienības Parlamenta līmenī rosināt jautājumu par Latvijas okupācijas seku likvidēšanu. Manuprāt, rosinot šī svarīga jautājuma risināšanu Latvijas pusei ir stingri jāpieprasa Eiropas Savienības finansiālais atbalsts tiem Latvijas iedzīvotājiem (nepilsoņiem), kuri brīvprātīgi nolems izbraukt no Latvijas uz savu etnisko dzimteni (varbūt arī uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm). Ja uzskatat, ka šī ir nopietna lieta lūdzu pārsūtiet šos domu graudus saviem draugiem un draugu draugiem kā vielu pārdomām un iespējamo nevardarbīgo pasākumu plānošanai, saskaņošanai ar latviešu tautas interešu aizstāvošajām politisko partiju un apvienību (VISU LATVIJAI, TB/LNNK, VIENOTĪBA ) pārstāvošajiem cilvēkiem novados un viņu atbalstītājiem. Pieprasiet iepriekšminēto politisko partiju un apvienību pārstāvjiem organizēt un koordinēt nepieciešamo nevardarbīgo pasākumu īstenošanu ar mērķi nosargāt latviešu/latgaliešu valodas un latviešu tautas kultūrmantojumu aizsardzību pret lielkrievu šovinistu Latvijas pārstāvju un viņus atbalstošo latviešu tautas kangaru zemiskiek nodomiem . Latvieti atceries ka tu esi šīs zemes likumīgais saimnieks un tev ir visas tiesības stingri prasīt Latvijā dzīvojošo citu tautību cilvēku cienīgu un godbījīgu attieksmi pret latviešu tautu, tās valodu un latvisko kultūrvidi. Lai Dievs svētī tavu darbu Latvijas/Latgolas nākotnes vārdā.

Komentāri 14

josja lenderman

lēta reklama 'visu Latvijai,tb/lnnk,vienotībai

pirms 8 gadiem, 2011.06.11 18:17

Pčola

Lēta atbilde no PLL un citiem draugiem.

pirms 8 gadiem, 2011.06.11 20:45

Pulkvedis briedis

labs :DD ::D

pirms 8 gadiem, 2011.06.11 21:09

Ābece

Negribējās tālāk lasīt... Kas ir tas damaska zobens? Varbūt domāji Damolka zobenu? Ja kāds raksta, pats nesaprazdams, ko, tad tik garu penteri lasīt... :(

pirms 8 gadiem, 2011.06.12 10:50

Kata

Murgs! Tas gan ir šovinistiski. Kādā starpībā kādā valodā runā cilvēks, ja viņš paliek par cilvēku? Ne par to jūs cināties!

pirms 8 gadiem, 2011.06.13 17:03

Alfrēds

Kas ir īstie latvieši, vai Jums ir slabo iztaisnot savu muguru, 20 gadu laikā vēl pat nespējat panākt, lai Jūsu valodu kāds arī cienītu. Nu ko, Jums ir vieglāt pat nezinot, vai otrs cilvēks zina latviešu valodu vai nē. Jūs vienkārši šādos gadījumos pazemīgi uzsākat sarunu krievu valodā. Nu ko, vergu dvēseles tā turpiniet. Žēlabaini ņaudiet kaut kur pagultē un izdomājiet jaunus, piemērs Damolka zobens (pat visuzinošajā Googlē tādu neatradīsi)m neeksistējušus terminus. Jautājums īstiem latviešiem - kas tadc radīja neekstistējošu tautību - latvietis 13.gadsimtā. Varu pateikt vācu krustneši un tirgonīšu tauta, kura nodeva Pilātam dieva dēlu (literāri saucas ebreji. Mērķis - viņiem vienkārši bija vajadzīgi kalpi ar verga dvēselēm.Man cilvēkam, nākušam no jauktās ģimenes, vienkārši ir kauns.

pirms 8 gadiem, 2011.06.13 22:45

krik

kauns par ko, par to , ka esat no jauktas ģimenes vai par to, ka "esat tik vāji, lai iztaisnotu savu muguru" rakstat "S L A B O...", ar to arī sākas latviešu valodas piecūkošana

pirms 8 gadiem, 2011.06.14 08:55

Alfrēds

Tas vārds cienīt-ā/ais izvēlēts speciāli lai kaut cik uzjundītu tavu īstā latvieša sirdsapziņu.Citādi man tā šķiet,ka īstos latviešus būs drīz jāieraksta sarkanajā grāmatā blakus izmirstošajām pandām (fakts - tikai savas bezdarbības dēļ. Es domāju, ka atšķirībā no īstajiem latviešiem latgaļiem ir lielāks spīts un viņiem ir lielākas izredzes izdzīvot.Īsta latvieša sūtība ir demagogijas uzturēšana, uz aktīvu rīcību, izņemot savas tautas apzagšanu, viņš acīmredzot nav spējīgs (piemērs - Kalvīši, Repšes u.c. taču ir īstie latvieši vai nē.

pirms 8 gadiem, 2011.06.14 09:17

!!!

Alfrēds -adoljf gitler.

pirms 8 gadiem, 2011.06.14 09:26

??

Kļūdies, Alfrēd ! Google ir apraksts par Damokla zobenu :) Laikam slikti meklēji...
Uzjautrinos, kā var kaut ko tik milzīgi garu samurgot :):):)Vispār jau malacis, ļoti centies.

pirms 8 gadiem, 2011.06.14 10:04

Salvis

Labāk "gitler" nekā smirdīgs krievs

pirms 8 gadiem, 2011.06.14 10:04

!!! -solvis

Jums ir šizofrēnijas klīniku gaida

pirms 8 gadiem, 2011.06.14 10:26

!!!

http://www.delfi.lv/news/national/criminal/macitajam-levaldam-piespriez-cetrus-gadus-cietuma-bkus-apsargam-45-gadus.d?id=39076211

pirms 8 gadiem, 2011.06.14 11:51

Alfrēds

Otru reizi neuzmanīgs formulējums. Latviešu valodā tāda Damokla zobena nav. Latviski tas ir Dāmokla zobents. Un tas ir tikai iedomāts, tas dzīvē neko ļaunu nevienam cilvēkam nav nodarījis, bet damaskas zobents arābu rokās atņēma neskaitāmas nevainīgo kristiešu un citu neticīgo cilvēku dzīves. Daudzas mazas tautiņas tika vienkārši vardarbīgi iznīcinātas. Tas pats draud latviešu bāleliņiem, tikai pieņemu, ka tas būs dvēseliski daudz sāpīgāks process, nekā mirt uzreiz. Šodien pēc nakts dežūras apmeklēju piemiņas brīdi Šķirotavas stacijā. Un tur es redzēju daudzcietušos cilvēkus ar sirmām galvām, un tas ir viss. Nejiena jaunieša vai patriotiski noskaņotu partijas pārstāvja par nožēlu tur neredzēju. Varu teikt tas ir kauns, ka tauta ir aizmirsusi godināt tos cilvēkus, kuri nevainīgi cieta no sarkanā mēra terora.Un šeit varu piezīmēt,. ka necilvēks Hitlers tikai izmantoja vēl lielāku nezvēru - komunistu izdzimteņu metodes. Laikam latvietim Rīgā tas neko nenozīmē. Diemžēl, tā tas ir. Un tizla ir tā persona, kura salīdzina mani ar Hitleru. Lai kāds atrod kaut vai vienu manu domu par vardarbības cildināšana. Un vēl dvēselisti stulbs ir arī tas latvietis kuram, visa krievu tauta asociējas ar krievu lielšovinistiem. Esmu pārliecināts, ka to Latvijā ne pārāk daudz. Bet izlikties, ka tadu Latvijā nav un ka viņi nešķel Latvijas sabiedrību arī nav pareizais ceļs. Šeit gribu izmantot tā paša, cariskajā Krievijā dzīvojošo tautu traģēdiju un posta avota Ļeņina retorisko jautājumu - Ko darīt? Un kādus, bez šaubām nevardarbīgus pasākumus var darīt, lai uzlabotu visu Latvijā dzījojošo tautu savstarpējās attiecības Jums ir jāizdomā pašiem. Protams, ja Jūs vispār, izņemot demagoģiju, kaut ko vēlaties darīt. Lūk tā tas ir cienījamie letiņi.

pirms 8 gadiem, 2011.06.14 22:20

Politika

Uz staburags.lv pilno versiju