Apkaros ēnu ekonomiku

Lai motivētu būvdarbu veicējus ieviest būvlaukumos normatīvo aktu prasībām atbilstošu elektroniskās darbalaika uzskaites sistēmu (EDLUS), veikt tajā objektīvu un precīzu katra nodarbinātā faktiski nostrādātā laika uzskaiti, veikti grozījumi Administratīvo pārkā­pumu kodeksā. Ņemot vērā ēnu ekonomikas īpatsvaru būvniecībā, tas ir viens no pasākumiem, lai cīnītos pret nelegālo nodarbinātību, aplokšņu algām un darbalaika neuzrādīšanu. Pērn 39 ierobežotajos būvlaukumos blakus caurlaides punktiem konstatēti ierīkoti ieejas un iebraukšanas vārti, kurus var izmantot iekļūšanai/izkļūšanai no būvlaukuma, nereģistrējoties sistēmā. Šādā veidā nodarbinātās personas iekļūst būvlaukumā vai to atstāj pēc normālā darbalaika beigām un būvlaukumā nodarbinātie apakšuzņēmumu darba ņēmēji EDLUS tiek reģistrēti kā apmeklētāji.

Latvijā un pasaulē

Uz staburags.lv pilno versiju