Veidos specializētu tiesu

Latvijā specializēta tiesa komercstrīdu, finanšu un ekonomisko noziegumu lietu skatīšanai varētu sākt darboties 2021. gada sākumā, tādas institūcijas izveidei no valsts budžeta būtu nepieciešami 451,6 tūkstoši eiro. Tieslietu ministrijas plāns paredz, ka ekonomisko lietu tiesas kompetencē būtu skatīt civiltiesību jomas strīdus un krimināllietas. Šāda tiesa skatītu lietas par krāpšanu, piesavināšanos lielā apmērā, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā arī koruptīvus noziegumus. Līdz 2021. gada 1. janvārim nepieciešams sagatavot un pieņemt atbilstošus normatīvos aktus, atlasīt tiesnešus un darbiniekus, tos atbilstoši apmācīt, kā arī nodrošināt telpas.

Latvijā un pasaulē

Uz staburags.lv pilno versiju