Aizdos naudu jumta remontam

Skrīveru novada domes deputāti atbalstīja aizdevuma izsniegšanu sociālās aprūpes centram “Ziedugravas” jumta seguma remontam. Iestādei nepieciešams jauns segums 400 m2 platībā, darbiem vajadzīgi 15 000 eiro. Pašvaldība novirzīs 12 100 eiro no Skrīveru katlumājas būvniecībai atliktajiem rezerves līdzekļiem, pārējo summu ņems no rezerves fonda. “Ziedugravas” aizdevumu atmaksās gada laikā, sākot ar 2020. gada 20. janvāri.  

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju