Aizkrauklē notiks pasākums jauniešiem un citiem interesentiem

14. maijā Aizkraukles pilsētas kultūras namā (Spīdolas iela 2) no plkst. 13 līdz 17 notiks pasākums “Maini dzīvi. Domā plašāk!”. Aizkrauklē viesosies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) un jaunietis Gatis Kondrāts (22 gadi) ar savu komandu no “Street Warriors”, lai pastāstītu par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iespējām un to nozīmi novadu attīstībā, kā arī iedvesmotu jauniešus rīcībai, savu sapņu īstenošanai.
              
Gatis ir aktīvs jaunietis, kurš, attīstot savu hobiju – ielu vingrošanu – kopā ar draugiem dibināja biedrību “Street Warriors” un uzņēmumu “Big Show”. Viņš vienmēr cenšas izmantot dažādas iespējas, lai pietuvotos savam mērķim. Interesanti, ka pirmsākumi Gata panākumu virknei meklējami arī kādā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektā. Tieši tad, kad Gatis sāka nodarboties ar ielu vingrošanu, viņam bija iespēja piedalīties Jauniešu apmaiņas projektā Maķedonijā. Projekta tēma bija par ielu vingrošanu.

“Citreiz, uzzinot projekta nosaukumu, liekas, ka tā ir tēma, kura būs par sarežģītu, kurā neko nesaprotu, bet, kad aizbraucu uz “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu, viss izvēršas citādāk. Tādēļ aicinu arī citus jauniešus nenobīties un izmantot iespējas kļūt par starptautisku projektu dalībniekiem. Tas iedrošina īstenot pašam savus sapņus. Dod enerģiju un ticību sev,” pieredzē dalās Gatis.

14. maija pasākuma dalībnieki:
1. ielu vingrotāji no organizācijas “Street Warriors”
2. Vecpiebalgas novada pašvaldības Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Linda Ķaukule

Pasākuma programma:
informācija par jauniešu iespējām Eiropā
interaktīvas aktivitātes kopā ar šova komandu “Street Warriors”
iedvesmas stāsti

Eiropas Komisija ir izstrādājusi starptautisku iniciatīvu “Network of Role Models”, kuras mērķis ir iedvesmot jaunieti līdzdarboties, mazināt atstumtību, radikalizāciju, kā arī veicināt sociālu iekļaušanu, aktīvu pilsoniskumu un piederību Eiropas vērtībām, radot vietu nopietnām un nenopietnām sarunām ar iedvesmas personām (Role Models).

Latvijā Eiropas Komisijas izstrādāto iniciatīvu jauniešiem īsteno JSPA. Informācija par plānotajiem pasākumiem un to norises vietām būs pieejama www.jaunatne.gov.lv.

Šajā pasākumā notiks arī seminārs jaunatnes lietu speciālistiem, pašvaldību pārstāvjiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un visiem citiem interesentiem, kurā tiks stāstīts par to, kā rakstīt projektus un iegūt finansējumu savu ideju realizācijai.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā, ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

Aizkraukles novadā

Uz staburags.lv pilno versiju