Bibliotēkā izstāde, veltīta Aizkraukles Goda pilsonim Harijam Jaunzemam

21. janvārī 90 gadu apritēja ilggadējam elektroenerģētikas darbiniekam, Aizkraukles Goda pilsonim Harijam Jaunzemam.

Sagaidot viņa dzimšanas dienu, Aizkraukles pilsētas bibliotēkas novadpētniecības lasītavā skatāma novadpētniecības materiālu izstāde “Sveicam ilggadējo enerģētikas nozares speciālistu Hariju Jaunzemu 90 gadu jubilejā!”      

Izstāde izvietota četros plauktos, un tajā ir apskatāmi un lasāmi presē publicētie materiāli, kuros jubilārs sniedzis intervijas un komentārus, kā arī viņa grāmatas. Izstādi iekārtojusi Aizkraukles pilsētas bibliotēkas periodikas un uzziņu lasītavas bibliotekāre Velta Onzule. Viņa mapēs apkopojusi materiālus arī par citiem Aizkraukles novada Goda pilsoņiem.                      

Lasītavas darba laiks ir katru darbdienu no pulksten 12 līdz 19, bet sestdienās — no pulksten 9 līdz 15. 

Aizkraukles novadā

Uz staburags.lv pilno versiju