Koncertā “Ielūdz “Radi”” Aizkrauklē 3. februārī piedalīsies 900 dalībnieku!

Deju koncerts “Ielūdz Radi” 3. februārī 19.00  Aizkraukles sporta centrā pulcinās ap 900 dejotāju no visas Latvijas!

Deju koncerta “Ielūdz Radi” mērķis – veidot neaizmirstamu stāstu dejā par to, ka ikkatrs no mums ir  Latvija. Svinēt Latvijas valsts simtgadi caur kopā nākšanas tradīciju, popularizēt tradicionālo kultūru un dejas mākslu, stiprināt sadarbību tautas mākslas jomā ar kaimiņu novadiem, celt deju kolektīvu māksliniecisko kvalitāti.

Deju koncerts “Ielūdz Radi”  veidots, iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa teiktā –  “Radi SAVU pasauli ! Šī pasaule cilvēkam ir par lielu. Radi SAVU MAZO! Lielā sastāv no mazajām”.  Tas tiek veidots ar mērķi saaicināt kopā tuvākās apkārtnes dejojošos latviešus un izdejot kopīgu stāstu Latvijas valsts simtgadei. Nosaukumā ietverts kods ar divējādu nozīmi – “Ielūdz un radi”- tas ir aicinājums uz sadarbību un kopradi Latvijai – pašu radīts un radāms stāsts Latvijai.

Otra nozīme – “Ielūdz Radi”.  Latvijas kontekstā mēs visi esam saistīti gluži kā radi. Dejošana daudzās ģimenēs notiek paaudzēs, dejošana saved kopā cilvēkus, un viņi veido ģimenes, līdz ar to daudzi kļūst radi vistiešākajā nozīmē. Dejošana ir arī garīga radniecība – kopīga radīšana un darīšana. Daudzi kolektīvi uztur sadarbību savā starpā – kopā veidojot pasākumus, dodoties uz festivāliem un piedaloties lielos projektos, tādējādi veidojas draugu kopas ar radniecīgām idejām un mērķiem.

Aizkraukles vidējās paaudzes deju kolektīva no saukums ir “Radi”. Tā ir trešā nozīme, mēs, “Radi”,  Aizkrauklē aicinām sev radniecīgus no tuvākas un tālākas apkārtnes, lai radītu un veidotu stipru kopienu, lai iedvesmotu kopradei.

Pasākuma laiks – februāris, kad dabā ir Meteņu nojausmas, kad, priecājoties un skaļi gavilējot, pavadām ziemu un gaidām pavasari un gatavojamies XXVI Latviešu vispārējiem Dziesmu un XVI deju svētkiem. Koncerts ir lieliska iespēja izdejot obligāto repertuāru svētku kontekstā.

Koncertā piedalīsies 44 kolektīvi, 900 dalībnieku no  14 dažādiem Latvijas  novadiem.

Aizkraukles novadā

Uz staburags.lv pilno versiju