Svētās Terēzītes svētkos Aizkrauklē

Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Aizkraukles katoļu baznīcā notika Svētās Terēzītes svētki, kuru kulminācija bija Svētā mise un arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija. Arhibīskaps sveica jauno prāvestu Andreju Kazakeviču, kurš iepriekš 10 gadus kalpoja Cesvaines draudzē. Arhibīskaps atzina, ka Aizkraukles katoļu draudze ir ļoti spēcīga draudze, un novēlēja labu prāvesta un draudzes sadarbību. Līdzšinējais prāvests Māris Ozoliņš turpmāk kalpos Cesvaines draudzē.  
Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs iestiprināšanas sakramentu deva vairāk nekā 20 bērniem un pieaugušajiem no Aizkraukles un Skrīveru katoļu draudzēm.  Iestiprināšanas sakramenta saņemšana ir nepieciešama, lai Kristības žēlastība sasniegtu savu pilnību. Iestiprināšanas sakramentā ticīgie saņem īpašu Svētā Gara spēku, kā tas notika ar apustuļiem Vasarsvētku dienā. 

Aizkraukles novadā

Uz staburags.lv pilno versiju