Visticamāk, plastmasas pārstrādes ražotne Aizkrauklē tiks atvērta

Zviedrijas firma “Recipo AB”, kura Aizkrauklē, Bitēnu ielā 14, vēlas atvērt plastmasas otrreizējās pārstrādes līniju, pilnvarojusi SIA “DNS Processing” kārtot dokumentus B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem atļauju var saņemt tikai Latvijā reģistrēts uzņēmums. Kad atļauja būs saņemta, “Recipo AB” pārņems pilnu atbildību pār SIA “DNS Processing”. 

“Mums nav pamata atteikt B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju otrreizējās plastmasas pārstrādes līnijas atvēršanai Aizkrauklē. Tas, ka iedzīvotāji to nevēlas, nav arguments,” saka Madonas reģionālās vides pārvaldes Atļauju daļas vadītāja Dace Rudusa. “Iedzīvotāji līdz 1. aprīlim vēl var izteikt priekšlikumus atļaujas izsniegšanas nosacījumiem, lai būtu pēc iespējas mazāka ietekme uz vidi un cilvēku veselību.” 


“Esam saņēmuši iedzīvotāju iesniegumus. Tā kā rezonanse ir liela, pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem, pieņēmām lēmumu B kategorijas atļaujas termiņa izsniegšanu pagarināt līdz 14. aprīlim,” saka Dace Rudusa. “Iedzīvotāji vēl līdz 1. aprīlim var izteikt priekšlikumus. 1. aprīlis kā gala termiņš noteikts tādēļ, ka ir vajadzīgs laiks atļaujas galīgās redakcijas sagatavošanai. Taču tas, ka iedzīvotāji plastmasas pārstrādes līniju nevēlas, nav arguments, mums nav pamata atteikt B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju. Mēs ievērojam normatīvo aktu prasības, tajā skaitā ņemam vērā pašvaldības lēmumu un teritorijas attīstības plānojumu. Iesniegtajos materiālos viss tehnoloģiskais process ir soli pa solim aprakstīts, tajā skaitā izmantotās ķīmiskās vielas, materiāli, plānoto emisiju daudzums apkārtējā vidē. Pārstrādes līnija atradīsies rūpnieciskajā zonā atbilstoši pašvaldības teritorijas attīstības plānojumam. Iedzīvotāji uztraucas, ka plastmasas karsēšanas rezultātā gaisā būs gaistošo organisko savienojumu emisijas. Ja operators uzliks filtrus, kāpēc būtu iemesls domāt, ka iekārta neatbildīs prasībām? Salīdzinot ar Aizkrauklē esošo “Jeld-Wen” rūpnīcu, plānotais emisiju daudzums būs ļoti mazs. Ja būtu otrādi, tad gan būtu pamats uztraukumam. Pēc līnijas uzstādīšanas būs jākontrolē tās darbība.” 


Aizkraukles novada domes deputāte Ludmila Ušakova Valsts vides dienesta Madonas reģionālajai pārvaldei nosūtījusi iesniegumu un Aizkraukles iedzīvotāju parakstītu vēstuli uz 16 lappusēm, lūdzot ņemt vērā pilsētas iedzīvotāju protestu pret iecerēto plastmasas pārstrādes rūpnīcas atvēršanu Aizkrauklē. ““SIA “DNS Processing”, iesniedzot iesniegumu par atļaujas izsniegšanu, “uzlaboja” plastmasas pārstrādes kaitīgos rādījumus, samazinot “Recipo AB” iepriekš plānotos pārstrādes apjomus un kaitīgo vielu emisiju. Mēs saprotam, ka atkritumi ir jāpārstrādā, bet esam pret to, ka tas notiek tik tuvu pilsētas centram. Par nožēlu, industriālā teritorija ir 340 metru attālumā no SIA “Aizkraukles slimnīca” ar 62 gultām hroniskiem slimniekiem, dienas stacionāru bērniem un pēcoperācijas slimniekiem. Netālu atrodas pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, kā arī daudzstāvu dzīvojamās mājas. Paredzētais B kategorijas piesārņojums — smakas un trokšņi — ietekmēs Aizkraukles pilsētas iedzīvotāju, īpaši bērnu, veselību. Lūdzam ņemt vērā pilsētas iedzīvotāju protestus un novirzīt šo pārstrādes līnijas uzstādīšanu citā vietā,” teikts iesniegumā.

Kādēļ pašvaldība neierosināja  sabiedrības līdzdalības procesu?
Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Einārs Zēbergs skaidro: “Pašvaldība sabiedrības līdzdalību B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesnieguma apspriešanā pagaidām nav pieprasījusi tāpēc, ka saskaņā ar Aizkraukles novada teritorijas plānojumu 2014.—2026. gadam  darbībai paredzētā vieta ir rūpnieciskās ražošanas teritorija un saskaņā ar Aiz­kraukles novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem viens no atļautajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve. Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izvērtēšanai notika sabiedriskā apspriešana, taču nekādi iebildumi pret teritorijas atļauto izmantošanu no sabiedrības netika saņemti. Sabiedrības daļa, kura ir pret šo ražotni, savu viedokli jau izteikusi. Domājams, ka daļa no šiem ļaudīm pat līdz galam nav sapratuši, par ko viņi parakstās. Ja patiešām nepieciešama sabiedrības līdzdalība oficiāli izziņotā veidā, tad šī iespēja vēl mums ir dota. Vēl gribu piebilst to, ka domes deputāti jau tāpēc ir ievēlēti, lai paustu sabiedrības intereses, tajā skaitā veicinātu uzņēmējdarbību, nevadoties no emocijām, bet pieņemtu lēmumus atbilstoši situācijai un normatīvo aktu prasībām.”


Visu rakstu lasiet laikraksta "Staburags" 19. marta numurā. 

Aizkraukles novadā

Uz staburags.lv pilno versiju