Aizkraukles vīru koris “Staburags” dzied Baltkrievijā

Aizkraukles vīru koris “Staburags” sniedza koncertu pie draugiem Baltkrievijas pilsētā Šarkovščinā Kultūras darbinieku dienā. Pasākumā piedalījās šī rajona kultūras darbinieki. Pēc svinīgā pasākuma, kurā pasniedza godalgas, norisinājās koncerts.

2018. gadā aizkrauklieši parakstīja sadraudzības līgumu ar Šarkovščinas rajona padomi. Vairākas reizes gadā abu valstu pārstāvji viesojas viens pie otra un dalās pieredzē. Maijā Baltkrievijas pārstāvji viesojās Latvijā, savukārt Baumaņu ģimene ar koncertiem muzicēja Vitebskā. Viesošanās laikā koristi iepazina Šarkovščinu, gida pavadībā apskatīja arī Vitebsku un dalījās pieredzē ar kultūras darbiniekiem.

Aivara Bites foto

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju