Apstiprina ūdens un kanalizācijas tarifu

Februāra beigās Neretas novada domes sēdē apstiprināti aukstā ūdens un kanalizācijas tarifi Mazzalves un Pilskalnes pagastā. Pilskalniešiem kopā ar PVN tie ir 0,64 un 0,70 eiro par kubikmetru.

Mazzalvieši maksās 1,04 eiro par auksto ūdeni un 0,65 eiro par kanalizāciju. Mazzalvē ir veikta ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija, bet tarifi līdz šim bija saglabāti iepriekšējie, un maksu aprēķināja pēc cilvēku skaita mājsaimniecībā, nevis par konkrēti patērēto ūdens daudzumu. No 1. aprīļa, kad tarifi stāsies spēkā, mazzalviešiem līdzšinējā mēneša maksājuma — 1,72 eiro cilvēkam — vietā  nāksies rēķināt 1,69 eiro par katru no krāna izlieto un kanalizācijā ielaisto ūdens kubikmetru. Arī pilskanieši pāriet uz jauno maksājuma veidu, un līdzšinējo 1,72 eiro cilvēkam vietā, sākot no 1. maija, par kubikmetru ūdens un kanalizāciju kopā maksās 1,34 eiro. Pilskalnieši jauno kārtību ieviesīs vēlāk, jo daļai ūdens patērētāju vēl nav ierīkoti ūdens skaitītāji.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju