Atklāj pārbūvēto Stacijas laukumu

No 22. novembra satiksmei atkal atvērts pārbūvētais Stacijas laukums Pļaviņās, kas ir Dzelzceļa un Pasta ielas krustojums. Tas svinīgi atklāts, pārgriežot simbolisko lenti.

Remontēt Stacijas laukumu sāka šopavasar, un šajā laikā tas būtiski mainījies — laukumā un sabiedriskā transporta stāvvietās ieklāts akmens bruģis un asfalta segums ielām, izbūvētas ietves un četras platformas pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai, atsevišķa pieturvieta vietējās nozīmes autobusam, izvietoti soliņi, pieturvietu nojumes, informācijas stendi, ceļa zīmes, kā arī izveidotas autostāvvietas automašīnām. Projekta kopējās izmaksas ir 212 095,24 eiro, un 90 procentu no attiecināmajām izmaksām finansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Būvdarbus veica SIA “Krustpils”.

Visu rakstu lasiet laikraksta "Staburags" 24. novembra numurā.

Sandras Pumpures foto


Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju