Atsaka finansējumu divām draudzēm

Jaunjelgavas novads. Jaunjelgavas novada pašvaldība nelīdzfinansēs divu dievnamu atjaunošanu, lēmuši novada domes deputāti.

Jaunjelgavas Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo draudze lūgusi pašvaldībai 3000 eiro baznīcas fasādes un iekštelpu remontam. Savukārt Daudzeses evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze lūgusi 500 eiro būvuzrauga algošanai Daudzeses evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju dienvidu puses rekonstrukcijas darbiem. Budžeta līdzekļu trūkuma dēļ Jaunjelgavas novada  domes deputāti lēmuši atteikt finansējumu abām draudzēm.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju