Augusta konferencē Aizkrauklē piedalās sešu novadu pedagogi

Aizkraukles novada vidusskolas ēkā Lāčplēša ielā 21, šodien, 26. augustā, notika Aizkraukles, Jaunjelgavas, Neretas, Kokneses, Pļaviņu un Skrīveru novadu  izglītības iestāžu pedagogu konference. 

Konferences atklāšanā piedalījās Aizkraukles novada izglītības pārvaldes vadītāja Astra Siliņa, Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums un Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Nelielu koncertu sniedza Skrīveru mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. 
Lektors Aleksis Daume atraktīvi un pārliecinoši pusotru stundu runāja par tēmu “Pārmaiņas domāšanas stratēģijā”. Viņa lekciju noklausījās ap 300 pedagogu. Pēc tam norisinājās darbs grupās. Par kompetencēs balstītu pirmsskolas izglītību runāja projekta “Skola 2030” ekspertes Liene Rolanda un Ilona Tempelfelde. Meistarklases vadīja ERASMUS+ projekta “Aizkraukles reģiona pedagogu profesionālā pilnveide kompetencēs balstītas izglītošanas pieejas īstenošana” dalībnieki. 

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju