Bebru pamatskolā izbūvēs lietusūdens sistēmu

Kokneses novada dome, izskatot Bebru pamatskolas vēstuli, kurā ir lūgums piešķirt 3500 eiro finansējumu lietusūdens sistēmas izbūvei skolas ēdnīcas sienas ziemeļu pusē, jo tās siena ir mitra un klāta ar pelējumu, bet lietusūdeņi satek pagrabā, bojājot vecā korpusa pamatus, vienprātīgi atbalstīja šo lūgumu.


Naudu piešķīra no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju