Biedrība “Sēļu klubs” atskatīsies uz paveikto

19. janvārī Neretā uz gada kopsapulci aicināti biedrības “Sēļu klubs” biedri un atbalstītāji.

Biedrības valdes priekšsēdētāja Ilma Svilāne, ilggadēja Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja, pastāstīja, ka šajā dienā plānots apspriest 2018. gada darbības pārskatu un pārrunāt šī gada ieceres. Notiks biedrības valdes vēlēšanas, un, ja biedrībā vēlēsies iestāties jauni biedri, uzņems arī tos. Pēc kopsapulces Neretas novada novadpētniecības muzeja vadītāja Lidija Ozoliņa visus aicinājusi apmeklēt muzeju.


Biedrība dibināta 2014. gadā, un šīs idejas autori bija Viesītes muzeja “Sēlija” darbinieki un Sēlijas novadu novadpētnieki, taču tās biedri savā pulkā aicina visu paaudžu dažādu jomu speciālistus un studentus, kuru pārliecība un vārds būs noteicošais Sēlijas nākotnei, jo kluba uzdevums ir apzināt un pētīt Sēlijas kultūrvēsturiskā reģiona vēsturi un kultūru, dokumentēt un popularizēt izcilu personību ieguldījumu. Tas ir arī izglītojošais darbs visos Sēlijas novados un Latvijā, popularizējot Sēlijas mācību un seno dzīvesziņu, kā arī darbs ar sabiedrību — zināšanu un pieredzes nodošanu pagastu iedzīvotājiem pasākumu, programmu un informatīvā veidā.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju