Biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” telpas atvēl bez maksas

Jaunjelgavas novada dome nodeva bezatlīdzības lietošanā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Viduslatvijas komitejai nedzīvojamās telpas Liepu ielā 23. Tās ir bērnudārza ēkā, un biedrībai tajā telpas bija ierādītas jau iepriekš, taču par to bezatlīdzības nomu tagad būs līgums.


Telpas nepieciešamas Eiropas Savienības atbalsta komplektu uzglabāšanai un izsniegšanai, humānās palīdzības izdales punkta un palīglīdzekļu nomas darbības nodrošināšanai. Ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līgums par telpu izmantošanu noslēgts līdz 2022. gada beigām. Nomniekiem jāno­drošina nedzīvojamo telpu uzturēšana un jāsedz ar to saistītie izdevumi.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju