Ceplis Pļaviņās tomēr būs

Atbalstīts Pļaviņu novada pašvaldības projekta pieteikums “Keramikas cepļa izbūve Pļaviņās” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētajā Latvijas Lauku attīstības programmā.

“Staburags” rakstīja, ka Pļaviņu Mākslas skolas kolektīvs jau pirms laika bija iecerējis izveidot āra keramikas cepli skolas pagalmā, tādējādi atjaunojot un turpinot šo tradīciju Pļaviņās, kur tāds savulaik darbojies. Līdz ar to tiks pilnveidota arī mākslas skolas materiāli tehniskā bāze, bagātinot mācību procesu, sadarbība ar vietējiem māksliniekiem varēs rīkot meistarklases. Cepļa kurināšana varētu kļūt par jaunu pilsētas tradīciju, jau sākot ar tā atvēršanu nākamo pilsētas svētku laikā. Tagad ieceres īstenošanai gūts finansējums, un projekta kopējās izmaksas plānotas 21 718 eiro.  

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju