Cer iegūt naudu pašdarbnieku tērpiem

Lai iegādātos tērpus pašdarbniekiem, Jaunjelgavas novada dome nolēma piedalīties biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā ar projektu “Tautas tērpi Latvijas simtgadei”.


Kopējās projekta izmaksas ir 10 tūkstoši eiro, Jaunjelgavas novada domes līdzfinansējums — viens tūkstotis eiro. Ja projektu apstiprinās, iecerēts pirkt tērpus un apavus vairākiem Jaunjelgavas novada pašdarbības kolektīviem, kuri šovasar piedalīsies Dziesmu svētkos.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju