Dziesmu svētkos piedalīsies visi Aizkraukles koru apriņķa kori

Aizkraukles novada vidusskolā 13. aprīlī notika Aizkraukles koru apriņķa 2018. gada skate.

Skati rīkoja Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību un Aizkraukles koru apriņķu virsdiriģentu Eduardu Grāvīti, un tās mērķis bija veikt XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieku atlasi.

Jauktie A grupas kori skatē dziedāja trīs dziesmas no svētku noslēguma koncerta repertuāra: divus izlozes skaņdarbus un vienu brīvas izvēles skaņdarbu a cappella.  Jauktie B grupas, sieviešu un vīru koris žūrijas vērtējumam nodeva trīs dziesmas no noslēguma koncerta repertuāra: divus izlozes skaņdarbus un vienu brīvas izvēles skaņdarbu. Senioru kori skatē dziedāja trīs dziesmas: divus izlozes skaņdarbus un vienu brīvas izvēles skaņdarbu no senioru koru koncerta repertuāra.

Koru māksliniecisko un tehnisko sniegumu pēc 50 punktu sistēmas vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra izveidota žūrija piecu kora mūzikas ekspertu sastāvā.

Rezultāti

Skrīveru kultūras centra senioru sieviešu koris “Baltābele”, diriģente Edīte Aneraude — 39,2 punkti, II pakāpe

Kokneses novada senioru jauktais koris “Alaine”, diriģente Silvija Cīrule — 41,83 punkti, I pakāpe

Pļaviņu novada kultūras centra sieviešu koris “Loreleja”, diriģente Diāna Austra Vaice — 41,67 punkti, I pakāpe

Kokneses novada  sieviešu koris “Anima”, diriģente Lelde Kamzole–Gagaine — 40,11 punkti, I pakāpe

Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta sieviešu koris, diriģente Silvija Tomaševska — 39,22 punkti, II pakāpe

Jaunjelgavas novada jauktais koris “Vīgante”, diriģente Diāna Austra Vaice — 38,44 punkti, II pakāpe

Skrīveru kultūras centra jauktais koris “Dīvaja”, diriģents Ferijs Millers — 40,22 punkti, I pakāpe

Aizkraukles pilsētas kultūras nama jauktais koris “Aizkraukle”,  diriģents Eduards Grāvītis — 39,33 punkti, II pakāpe

Aizkraukles pilsētas kultūras nama vīru koris “Staburags”,  diriģente Māra Batraga — 41 punkts, I pakāpe 

Skatē piedalījās arī Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris "Spīgo", kas ieguva 45,47 punktus un augstāko pakāpi.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju