Iedzīvotājiem jāslēdz līgumi

Aiviekstes pagasta Kriškalnos uz pašvaldībai piederošas zemes jau vairākus gadus ir iedzīvotāju iekopti mazdārziņi. Pļaviņu novada dome aicināja visus, kuri arī turpmāk vēlas to darīt, slēgt zemes nomas līgumu. Pirmie iesniegumi jau saņemti. Zeme tiek nodota pagaidu lietošanā bez apbūves tiesībām. Vienam sakņu dārzam pieļaujamā zemes platība ir līdz 500 kvadrātmetriem. 

Pļaviņu novada domes saistošie noteikumi par pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu noteic, ka dārza ierīkošanai tos var nodot ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību. Zemes nomas maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā septiņi eiro gadā.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju