Ieskandinās Gricgales krogu

Gricgales krogu — rakstnieces Lūcijas Ķuzānes dzimtās mājas Pilskalnē — sadarbībā ar tā saimnieci un viņas ģimeni apsaimnieko biedrība “Upmales mantinieki”.


Domājot par šī arī tūristiem apskatīt piedāvātā objekta attīstību, šogad Gricgales krogā plānoti četri lielāki pasākumi. 4. maijā — Baltā galdauta svētkos — būs Gricgales kroga modināšana un sakopšanas talka. 21. jūnijā paredzēts vasaras saulgriežu ieskaņas pasākums ar radošajām darbnīcām. Būs Jāņu vainagu pīšana, ziedu pušķu veidošana, mājas radošā darb­nīca un siera siešana pēc senām sēļu receptēm. 27. jūlijā iecerēta saimnieču lielīšanās — Jēkaba un Annas tradīciju godāšana sēļu gaumē. 28. septembrī plānota kroga guldīšana ziemas miegā jeb kāpostu skābēšana ar dzeju. Paredzēta kāpostu skābēšanas meistarklase ar pasākuma dalībnieku iecienītākās dzejas lasījumiem.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju