Izskan Stukmaņu stāsti

Katram novadam un apdzīvotai vietai ir savas vērtības — cilvēki, kuri veidojuši tās dzīvi un kuru darbi izskanējuši ārpus tās robežām. Klintaines pagastā tādu ir daudz, un šoreiz Klintaines pagasta bibliotēka aicināja uz atmiņu pēcpusdienu “Stukmaņu stāsti”, lai atcerētos divus no viņiem — Jāni Kalvīti un Jāni Zvaigzni.

Vārds ar lielu vērtību
Divi Jāņi, kuri savam Klintaines pagastam devuši tik paliekošas vērtības un radošu devumu! Abi jo­projām ir klintainiešu atmiņās, kas, sagaidot Latvijas simtgadi,  izskanēja arī šajā pasākumā.

Novadpētniecības entuziasts Jānis Ivars Padedzis ar skolotājas  Māras Citko atbalstu sagatavojis apjomīgu pētījumu par Jāņa Zvaigznes dzīvi, ko var lasīt vairākos turpinājumos laikrakstā “Staburags”. Tāpēc šoreiz vispirms nedaudz vairāk par Jāni Kalvīti un viņa ģimeni.
Klintaines bibliotēkas vadītājas Alitas Klušas apkopotajā biogrāfijā teikts, ka Jāņa Kalvīša bērnība aizritējusi pa Peļņu kalniem. Mācījies Jēkabpils ģimnāzijā, strādājis Pļaviņu stikla fabrikas malkas placī, kā piecpadsmitgadīgs zēns pārdzīvojis 1905. gada revolūciju, aizbraucis uz Krievzemi strādāt par plostnieku, tad atgriezies Latvijā. Strādājis Jēkabpilī par kinomehāniķi. Izstaigājis strēlnieku gaitas, un par dalību Pirmajā pasaules karā viņam piešķirta zeme, kur sāktas celt “Ozolu” mājas. Kalvītis strādājis par Stukmaņu apriņķa izpildkomitejas būvnodaļas sekretāru, vēlāk Pļaviņu krājaizdevu sabiedrībā. Bijis aktīvs pašdarbnieks, režisors un pirmais kolhoza “Selga” priekšsēdētājs. Ārkārtīgi precīzs, gudrs un zinošs cilvēks dažādās jomās. Jāņa Kalvīša sieva Berta bija radošs cilvēks un liela rokdarbniece. Jāņa un Bertas meita Aina bija ilggadēja ģeogrāfijas skolotāja Pļaviņās, un likumsakarīgi, ka iesaistījusies  pašdarbības teātru kolektīvu darbībā un vadībā. Pļaviņu novada kultūras centra amatierteātris tagad nes viņas vārdu — “Aina”. Kopā ar vīru Pēteri Avenu izaudzināta  meita Līgu, sakuplojusi viņas ģimene.

— Ja izskanēja Jāņa Kalvīša vārds, tam vienmēr bija liela vērtība gan kolhozā, gan teātrī. To ņēmām vērā arī mēs, pašdarbnieki — ja vajadzēja būt mēģinājumā, visi bija klāt. Savu skolēnu mīlestību iemantoja arī viņa meita Aina. Savulaik viņa mācīja arī manu brāļadēlu, un reiz viņš atstāstīja, ko stundā apguvis. Klausījos un sapratu, ka tajā nav ne rindiņas no mācību grāmatas. Skolotāja pati daudz ceļoja un prata par to visu izstāstīt tā, ka skolēni ieklausījās. Tādas bija viņas ģeogrāfijas stundas, — stāsta klintainiete Mirdza Rulle.

Audzināšana ar darbu
Jāņa Kalvīša mazmeita Līga atminējās, ka  vecaistēvs patiesi allaž bijis ar savu stāju. Bērnu un mazbērnu audzināšana notika bez liekiem vārdiem, bet ar savu piemēru un darbu.

— Nebija mums raksturīga liela lutināšana vai mīļošanās. Katram savs darbs un pienākumi, arī bērniem. Spilgti gan atceros Jāņu svinēšanu “Ozolos”, kam gatavošanās notika jau nedēļu iepriekš. Pagalms bija sakopts un katrs zāles stiebrs no taciņas uzlasīts, jo latviešu sētā nekārtība nevarēja būt. Tā bija visa morāle. Jāņi bija vienīgā reize, kad bērni varēja šļūkt no siena gubiņām, un vecaistēvs nākamajā dienā visu rūpīgi sakopa. Var tikai apbrīnot, kā vecvecāki visam atrada laiku, jo dienā bija darbs, un pašdarbības mēģinājumi lielākoties notika vēlu vakaros. Vēl tagad lietoju vecāsmātes rokdarbus un acīmredzot mammas iespaidā man patīk ceļošana. Arī viņa visu mūžu bijusi aktīva, allaž vajadzēja darboties, — stāsta Līga Veinberga.

Emocionāls šis pasākums bija arī klintainietim Arvīdam Apfelbaumam, kurš bija Ainas Avenas audzēknis, atzīstot, ka skolotājas devums ir neatsverams. Viņš ir gandarīts, ka spējis tikties ar skolotāju un pierakstīt atmiņas pirms viņas aiziešanas mūžībā.

Mūzika skanēja reti
Savu kolēģu un skolēnu atmiņās ir arī Jānis Zvaigzne. Mirdza Rulle labi atceras laikus, kad strādājuši kopā ar Jāni Zvaigzni, un viņa meita Inese bijusi Klintaines skolas audzēkne. Viņš iesaistījies arī ciema pašdarbības dzīvē un bijis cilvēks ar liela mākslinieka dvēseli, un no sevis daudz centies dot arī saviem audzēkņiem. 

Alita Kluša atzina, ka, pētot sava novada cilvēku dzīvesstāstus, atklāts tik daudz no vēstures, kas gadu gaitā zudis aizmirstībā. Vai klintainieši zina, ka bijis tāds Baltgalvju ciems, kur atrodas Jāņa Zvaigznes mājas “Kastaiņi” un bijusi Klintaines skola? Arī viņai pašai tas bijis atklājums, un šādas lietas atkal jāceļ saulītē.

Radošu profesiju savulaik izvēlējusies arī Jāņa Zvaigznes meita Inese, kura savas darba gaitas sāka kā žurnāliste Aizkraukles rajona laikrakstā “Komunisma Uzvara” un pēc tam ilgu laiku darbojusies Latvijas Televīzijā. Tagad Inese dzīvo Saulkrastos, bet nereti viesojas arī tēva mājās, kur saimnieko brāļa Gunta, kurš ir Jāņa Zvaigznes sievas Bertas dēls no pirmās laulības, ģimene. Inese teic, ka mājās tēvs nemuzicēja, un viņa veikums mūzikas jomā apjausts ar laiku. Tas ir milzīgs un ļoti nozīmīgs!

Arī Gunta meitai Dacei Jānis Zvaigzne vispirms bija vecaistēvs un mazāk komponists, jo dziedāts un par mūziku ģimenē runāts maz. Dacei spilgtā atmiņā  vectēva sūtītie Ziemassvētku apsveikumi ar pašsacerētiem pantiņiem par dažādiem zvēriņiem. Vēl viņš regulāri katru dienu fiksējis laika vērojumus. Kad skolā savulaik vajadzēja izpildīt dabas zinību uzdevumus, problēmu nav bijis — atlika vien doties pie vectēva.

Nekas nezūd
Lai arī katra šī personība darbojusies savā lauciņā, viņu radošie darbi saskārušies. Tā Aina Avena ar savu Klintaines dramatisko kolektīvu iestudējusi komēdiju “Ceriņu dārzs”, kurai mūzikas autors bija Jānis Zvaigzne. Arī šajā pasākumā skanēja Jāņa Zvaigznes komponētās melodijas, ko atskaņoja gan Olga Krasutina, gan Kalvīšu dzimtas pārstāve Līga Veinberga. Dziesmu “Meitene un rozes” izdziedāja arī pasākuma dalībnieki.

Ar vienu atmiņu pēcpusdienu jau nekas nebeidzas, jo vieni stāsti mijās ar citiem. Tā,  šķiet, pavērusi vēl kādas durvis vēstures lappušu pētīšanai ne tikai Alitai Klušai, bet arī Jānim Ivaram Padedzim — par Latvijas armijas ģenerāļa Jāņa Kureļa vārdā dēvēto grupu jeb kureliešiem. Par to šajā pasākumā atmiņās dalījās klintainieša Jūlija Spruk­-sta meita Astrīda Knoka. Stukmaņu atmiņu stāsti turpinās.

Publikācija sagatavota ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem
20171021-1214-latvijai100.jpg

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju