Jaunjelgavas novadā pakalpojumus var saņemt arī pagastu pārvaldēs

Lai nodrošinātu valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamību, turpmāk Jaunjelgavas novadā — Jaunjelgava bibliotēkā, Sērenes, Daudzeses, Sunākstes, Seces un Staburaga pagasta pārvalžu telpās pie pagasta sekretārēm — darbosies valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri.


Centros vienkopus nodrošinās pašvaldības un valsts pakalpojumus. Šo centru pamatfunkcija ir sniegt palīdzību, aizpildot veidlapas, būs pieejami e-pakalpojumi un citas konsultācijas. Tostarp Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta un Valsts darba inspekcijas sniegto pakalpojumu klāstā. Centru pārstāvji mācījušies kursos un gatavi palīdzēt iedzīvotājiem.


Jaunjelgavas pašvaldība centru atklāšanai atvēlēja 4286 eiro, no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemts 10 000 eiro finansējums. Par šiem līdzekļiem iegādāta nepieciešamā datortehnika, printeri un cits aprīkojums.


Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju