Jaunjelgavas novada pašvaldība atsaka finansējumu divu baznīcu atjaunošanai

Jaunjelgavas novada pašvaldība nelīdzfinansēs divu dievnamu atjaunošanu, lēmuši novada domes deputāti.

Jaunjelgavas Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo draudze lūgusi pašvaldībai 3000 eiro baznīcas fasādes un iekštelpu remontam. Deputātiem skaidrots, ka pareizticīgo baznīca svinēs 120 gadu jubileju.

Savukārt Daudzeses evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze lūgusi 500 eiro būvuzrauga algošanai Daudzeses evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju dienvidu puses rekonstrukcijas darbiem.

Taču budžeta līdzekļu trūkuma dēļ domes deputāti lēmuši atteikt finansējuma nodrošināšanu abām draudzēm.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju