Fotogrāfijās stāsta par savu pilsētu

Jaunjelgavas novada domes telpās atvērta fotokonkursa “Pastāsti par savu pilsētu. Kā mēs rūpējamies par savu pilsētu, labie un sliktie piemēri” noslēguma izstāde. Tajā izstādīts ap 80 fotogrāfiju, bet konkursam kopumā bija iesūtīts vairāk kā 150 pilsētas iedzīvotāju bilžu, kuras vērtēja žūrija. Konkurss rīkots ar Eiropas Savienības atbalstu saistībā ar Latvijas — Lietuvas pārrobežu projektu.

Konkursa laikā visi interesenti varēja iesūtīt fotogrāfijas ar savu skatījumu par Jaunjelgavu. Žūrijā darbojās Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks, kultūras nama direktore Dace Kuršinska, novada attīstības un projektu nodaļas vadītāja Gundega Vēvere, konkursa organizatoru “Ziedu laivas” pārstāvis Emīls Lukšo, Mārtiņa Buclera memoriālā kabineta vadītājs Gunārs Spīdainis, kā arī Jaunjelgavas iedzīvotājs un fotogrāfs Aivars Bite. Balvas pasniedza vairākās nominācijās.

“Konkursa mērķis bija parādīt ne tikai labos piemērus, bet arī to, kas pilsētā būtu jāuzlabo,” izstādes atklāšanā teica viens no projekta organizatoriem Emīls Lukšo. “Prieks, ka konkursam bija liela atsaucība un tam tika iesūtīts tik daudz darbu. Žūrijai nebija viegli tos visus izvērtēt. Vērtēšanas princips bija demokrātisks, balsojām par to, kas patīk,  nezinot darba autoru.”

Konkursa labāko darbu autori saņēma organizatoru diplomus un piemiņas balvas. Par labāko atzina Ineses Rupenheites fotogrāfiju “Mazas neērtības”. Kā otra labākā novērtēta Egona Grietiņa iesūtītā bilde “Gaiss. Ķīmiskā vides piesārņošana”. Trešā vieta Vitai Taškauai par darbu “Lauvas skatiens”, viņa saņēma arī balvu nominācijā “Aktīvākais fotogrāfs”. Nominācijā “Emocionālākā fotogrāfija” apbalvoja Nauri Rošānu. Par “Mākslinieciskāko fotogrāfiju” žūrija atzina Elgas Svilo darbu “Ziemas ainava no Brunas muižas skatupunkta”, savukārt nominācijā “Vēsturiskā fotogrāfija” balva Agritas Kalniņas iesūtītajai fotogrāfijai “Patērētāju biedrības kolektīvs astoņdesmito gadu sākumā”. Pārējie konkursanti saņēma organizatoru Atzinības rak­stus.

“Daudzas iesūtītās fotogrāfijas bija diezgan interesantas,” saka žūrijas pārstāvis Aivars Bite. “Tomēr autori bija maz padomājuši par fotogrāfiju parakstiem. Tiem vajadzētu būt interesantākiem un asprātīgākiem. Bet prieks par to, ka jaunjelgavieši ir aktīvi fotogrāfi un ir gatavi savus darbus rādīt arī citiem.”

Jaunjelgavas novadā

Uz staburags.lv pilno versiju