Līnijdeju sadancī Secē

Secē notika tradicionālais novembra līnijdeju sadancis, kurā piedalījās aptuveni simts līnijdeju cienītāju no Aizkraukles, Kokneses, Jumpravas, Madlienas, Zaubes, Biržiem, Viļāniem un Rožupes.

Pasākumu atklāja Seces līnijdejotāju grupa "Balzams dvēselei". Jautrā un pozitīvā noskaņā kolektīvi izdejoja 70 dejas.

Agitas Grīnvaldes-Irukas foto

Jaunjelgavas novadā

Uz staburags.lv pilno versiju