Mazie dziesmu svētki Vīgantē

Lai ieskandinātu šīs vasaras Dziesmu svētkus, Vīgantes estrādē Staburaga pagastā notika mazie dziesmu svētki  “Mēs arī esam ceļā…”. Tos iedejoja un iedziedāja pirmsskolas un sākumskolas klašu bērni no Aizkraukles, Jaunjelgavas, Skrīveru novada un Jēkabpils.

Koncertā Vīgantes estrādē piedalījās Jēkabpils mūzikas skolas (pedagogs Diāna Austra Vaice), Skrīveru kultūras centra un Skrīveru mūzikas un mākslas skolas (Jolanta Puķīte), pirmsskolas izglītības iestāžu “Auseklītis” Aizkrauklē (Jolanta Puķīte), “Vasariņa” Secē un “Čiekuriņš” Daudzesē (Iluta Miķēna) audzēkņi, kā arī Seces popgrupa “Saulstariņi” (Jolanta Puķīte) un Jaunjelgavas vidusskolas un Seces pamatskolas 1.- 2. klases deju kolektīvi (Ineses Ermansone).

Staburaga saieta nama izstāžu zālē todien atklāja Skrīveru mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi.

Mazākie svētku dalībnieki varēja draiskoties piepūšamajās atrakcijās. Ikviens varēja iesaistīties radošajās darbnīcās staburadzietes Daces Lāces vadībā vai doties izbraucienā pa Daugavu ar kuģīti “Vīgante”.

Elitas Brovackas foto

Jaunjelgavas novadā

Uz staburags.lv pilno versiju