Piedzen parādu

Jaunjelgavas novada dome nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA “D.I.V.” laikus nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli par tai piederošo nekustamo īpašumu “Kalngali”. Parāds jāmaksā par 2012. gadu, 2013. gada pirmo, otro un trešo ceturksni — pavisam 673 latus. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir 515 latu, 158 lati ir kavējuma nauda.

Jaunjelgavas novadā

Uz staburags.lv pilno versiju