Rīkos kongresu

Pašvaldību pārstāvji Jaunjelgavā pulcējās Sēlijas novadu apvienības kopsapulcē. Dalībnieki nolēma 2014. gada 23. un 24. maijā rīkot Sēlijas kongresu, kas notiks Ilūkstes un Viesītes novadā. Pašvaldību pasākumus koordinēs Viesītes novada pašvaldība. Nolemts izveidot darba grupu enciklopēdijas “Sēlija” izdošanai. Darba grupā katrs novads deleģē vienu pārstāvi. Dalībnieki vienojās izvērtēt kopīga tūrisma bukleta izdošanas iespējas nākamajā gadā, kā arī 2014. gada 28. jūnijā Salas novadā, Sēlpilī, rīkot 2. Sēlijas dziesmu un deju svētkus.

Jaunjelgavas novadā

Uz staburags.lv pilno versiju