Salidojums Jaunjelgavas vidusskolā

Jaunjelgavas vidusskolā 29. aprīlī notika salidojums, kurā tikās bijušie audzēkņi, skolotāji un skolas darbinieki.

Šis Jaunjelgavas vidusskolai ir apaļu jubileju gads: 370 gadi, kopš Jaunjelgavā ir skola, 70 gadi – Jaunjelgavas vidusskolai, 40 gadi – jaunajai skolas ēkai Uzvaras ielā 1 un vecajam, labajam gumijkokam skolas foajē. Divdesmit gadu pagājuši, kopš skolai ir sava himna, kuras autori ir Jāzeps Osmanis un Juris Ozols. Tikpat ir arī skolas karogam, to veidojušas Maruta Možeika un Ginta Purena.

Pēc aptuveniem datiem, Jaunjelgavas vidusskolu beiguši 1505 absolventi. Viņu vidū ir daudzi pazīstami cilvēki, kurus šajā dienā varēja sastapt skolā.

Patlaban Jaunjelgavas vidusskolā mācās 196 skolēni no 12 novadiem. Skolā strādā 26 pedagoģiskie un 17 tehniskie darbinieki.

Elitas Brovackas foto

Jaunjelgavas novadā

Uz staburags.lv pilno versiju