Sērenes vokālais ansamblis svin vārda došanas svētkus

Sestdien, 13. jūlijā, Sērenes pagasta vokālais ansamblis tika pie sava nosaukuma – “Klabatas”. Tas izvēlēts no sēreniešu ieteikumiem. Vienīgajā Sērenes pašdarbības kolektīvā patlaban dzied desmit dalībnieku.
Sērenes pagasta vokālais ansamblis nodibināts pirms pusotra gada, un sākumā to vadīja Silvija Tomaševska. Patlaban vadītājas prombūtnes laikā kolektīvu vada aizkraukliete Sandra Spruča. Ansamblī dzied desmit dalībnieku – starp dāmām arī viens vīrietis. Kolektīvam piebiedrojusies viena jaunkundze, jo kopā ar māmiņu uz mēģinājumiem dodas arī meita.
Šo laiku kolektīvam nebija sava nosaukuma, un vārda izvēlē veikta pat sēreniešu aptauja. Ieteikumi bijuši dažādi: “Sērene”, “Vizbules”, “Kreimenes”, “Klabatas”. Nosaukums “Klabatas” ansambļa dziedātājām un vadītājai paticis vislabāk, un tas arī izvēlēts kolektīva nosaukumam. Starp citu, klabatas ir koka ierīce – parasti divas koka plāksnes – trokšņa radīšanai. Savulaik ar tām saime aicināta pie saimes galda. Šāds nosaukums ir vairākiem Latvijas pašdarbības kolektīviem.
Sērenieši ansambļa vārda došanas svētkus svinēja kopā ar Kokneses kultūras nama folkloras kopu “Urgas”, veicot dažādus krustabu rituālus, dziedot un dejojot. 
Ansamblim “Klabatas” ir jauni tērpi, ko dalībnieki pirmo reizi atrādīja vārda došanas svētkos. Tērpus darinājusi šuvēja Ināra Zvirgzdiņa.
Elitas Brovackas foto

Jaunjelgavas novadā

Uz staburags.lv pilno versiju