Jaunjelgavas pašvaldība vēlas saglabāt novadu

Jaunjelgavas novadā notika iedzīvotāju aptauja saistībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvāto administratīvi teritoriālo reformu. Anketas aizpildīja gandrīz 400 Jaunjelgavas novada iedzīvotāju, un vairākums iebilda novada pievienošanai lielajam Aizkraukles novadam. Jaunjelgavas novada dome apkopotos rezultātus izmantos, lai turpinātu cīnīties par patstāvīgu Jaunjelgavas novadu.
Lai mudinātu būt aktīvākiem, paužot savu viedokli, novada domes pārstāvji pagastos organizēja tikšanos ar iedzīvotājiem un informēja par pašreizējo situāciju, kā arī skaidroja notiekošo. Ne reformas pamatojumā, ne arī vairākās tikšanās reizēs ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci domes pārstāvji nav saņēmuši konkrētu atbildi par Jaunjelgavas novada un tā iedzīvotāju ieguvumiem vai pārliecību, ka tās būs labas pārmaiņas novadam. Tāpat arī daudziem Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem nav skaidrības par nākotni. Neizpratne un informācijas trūkums bija iemesls, kura dēļ daži apzināti atteicās paust viedokli par reformu. Anketas aizpildīja 388 cilvēki. 16 aptaujas lapas bija nederīgas, jo anketas aizpildītājs nenorādīja personas kodu. Uz jautājumu “Vai atbalstāt Jaunjelgavas novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu” ar “jā” atbildēja 287 respondenti. 85 atbildēja ar “nē, atbalstu pievienošanos Aiz­kraukles novadam”. Sērene bija vienīgais pagasts, kurā vairākums iedzīvotāju atbalsta pievienošanos Aizkraukles novadam. 2018. gada beigās Jaunjelgavas novadā bija 5744 iedzīvotāji. Izņemot bērnus un jauniešus līdz 18 gadu vecumam, aptaujā varēja piedalīties 5161 iedzīvotājs, taču to darīja vien 7,5% novada iedzīvotāju. Skaitļi šķiet nelieli, taču tā ir lielākā aktivitāte, kāda bijusi publiskajās aptaujās kādreizējā Aizkraukles reģionā. Neretā un Koknesē, kur arī notika iedzīvotāju aptauja, viedokli pauda mazāk iedzīvotāju. Interesanti, ka šoreiz daļa iedzīvotāju anketas neaizpildīja tādēļ, ka nezina, kāds variants novada attīstībai būtu labāks. Novada mazākajos pagastos daļa uzrunāto vietējo iedzīvotāju bija apmulsuši. Cilvēki baidās zaudēt novada ieviestās “privilēģijas”, tajā pašā laikā secieši un staburadzieši neslēpj, ka visbiežāk izmanto Aizkrauklē pieejamos pakalpojumus. Arī bērnus ved uz skolu Aizkrauklē, kas ir tuvāk, nekā mērot ceļu uz Jaunjelgavu. 

Visu rakstu lasiet 20. septembra "Staburagā" 

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju