Koknesē asinis ziedo vairāk nekā 40 donoru

Pagājušajā nedēļā Kokneses kultūras namā notika šogad pirmā Valsts asinsdonoru centra (VADC) rīkotā  donoru diena novadā. Uz to ieradās 48 novada iedzīvotāji, no kuriem asinis ziedoja 42 donori, pārējiem konstatēja pārāk zemu hemoglobīna līmeni asinīs.

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Kokneses nodaļas brīvprātīgā Lība Zukule pastāstīja, ka īpašs prieks, ka uz donoru dienu nāk ģimenes. Allaž atsaucīga ir Orlovu ģimene no Kokneses, Jirgenu ģimene no Iršiem un Rutkovsku ģimene no Bebriem. Šogad pirmo reizi asinis ziedoja četri jaunieši — viņi saņēma LSK Kokneses nodaļas un VADC dāvaniņas. Pārsteiguma balvas saņēma arī vairāki ilggadējie donori.

No pašvaldības līdzekļiem katrs donors saņēma sešus eiro. LSK Kokneses nodaļa ir pateicīga kultūras nama kolektīvam par telpu nodrošināšanu, nodaļas brīvprātīgajiem Guntai Andersonei, Ņinai Rušmanei, Ritmai Milčai, Līvai Skābarniecei un Lībai Zukulei par palīdzību donoru dienas organizēšanā, kā arī atbalstītājiem — LSK Viduslatvijas komitejai Ogrē, biškopei Dacei Nebēdniecei un  kafejnīcai “Ragāļu krogs”.

Lības Zukules foto

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju