Koknesē dziesmas un dejas labdarībai

Ziemassvētkos vairāk nekā citos svētkos saista labdarība. Kokneses kultūras namā ir iedibināta jauka tradīcija:  pirms Ziemassvētkiem rīkot labdarības koncertu, kurā piedalās novada pašdarbības kolektīvi. Kā katru gadu, arī šogad koknesieši ar savām dejām un dziesmām  sasildīs kādu sirdi — koncertā  labdarības organizācijas ziedot.lv atbal­stam kopīgi saziedoti 255,62 eiro.


Šogad koncertā piedalījās jauktais koris “Alaine”, sieviešu koris “Anima”,  vidējās paaudzes deju kolektīvi “Liep­­avots”, “Rats”,  “Irši”,  Kokneses kultūras nama jauniešu deju kolektīvs, dāmu deju kolektīvs “Tik un tā”,  līnijdeju dejotājas, Bebru pagasta vokālais ansamblis “Nianse”,  folkloras kopa “Urgas”, pūtēju orķestris. Koncertu noslēdza ziņģētāju grupa “Kokneses zēni”. Arī šajā reizē brašie kungi un akordeoniste Ināra Mačuļska saņēma skatītāju gaviles, ziņģējot “Labi dzīvot Koknesē!”.  Koncertu  sirsnīgi vadīja amatierteātra dalībnieki Marina Liepa un Sandis Migla.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju