Koknesē nodrošinās bezmaksas ēdināšanu

Arī jaunajā mācību gadā Kokneses novada daudzbērnu, maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, ir iespēja saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanu šajās iestādēs. Savukārt Kokneses vidusskolā saskaņā ar Kokneses novada domes saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības pabalstiem brīvpusdienas skolā tiek piešķirtas 10.—12. klases audzēkņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Lai audzēkņi saņemtu atbalstu, vecākiem sociālajā dienestā jāiesniedz atbilstošs iesniegums.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju