Koknesē notiks Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sēde

Piektdien, 7. septembrī, Kokneses novada domē notiks Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sēde.


Viesus uzrunās Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, novadu prezentēs izpilddirektors Ilmārs Klaužs. Par iespējām izveidot vietējo produktu un pakalpojumu portālu stāstīs uzņēmuma “anaZana” pārstāve Lidija Škoļnija, par interešu konfliktu pārkāpumiem un pašvaldību iekšējo kontroli runās KNAB Stratēģiskās analīzes un politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste Inta Nolle, savukārt ar aktuālo pašvaldību gada pārskatu finanšu revīzijās iepazīstinās zvērinātā revidente Biruta Novika. Pēc sēdes paredzēta novada apskate — koknesieši viesus iepazīstinās ar pilsdrupām, sporta centru, tūrisma informācijas centru, Likteņdārzu. Sanāksmes dalībniekiem būs iespēja degustēt vietējo uzņēmēju ražojumus.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju