Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē jauna arhitekte

Kokneses novada dome saņēma Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes arhitektes Guntas Kursītes iesniegumu ar lūgumu izbeigt ar viņu darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 114. pantu — darbinieka un darba devēja vienošanās.

Kokneses novada domes deputāti nolēma pilnvarot Kokneses novada domes administrāciju slēgt darba līgumu ar tās izvēlēto pretendenti — Daci Lapuku.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju