Kokneses dome ņems aizņēmumu Valsts kasē

Kokneses novada domes sēdē deputāti atbalstīja ieceri ņemt aizņēmumu Valsts kasē diviem projektiem — “Parka ielas pārbūve posmā no Blaumaņa ielas līdz Lāčplēša ielai, Koknesē” — 163 690, 78 eiro, kā arī izglītības iestāžu investīciju projektam “Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas jumta nesošo konstrukciju pārbūve un pastiprināšana” — 100 125, 07 eiro.


Aizņēmumu pamatsummu atmaksu sāks 2020. gada jūnijā, bet aizņēmumu atmaksu veiks 20 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža. Aizņēmuma atmaksu garantē ar Kokneses novada pašvaldības budžetu.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju