Kokneses ģimenes ārstu praksēs būs radiatoru termoregulatori

Kokneses novada dome saņēmusi ģimenes ārstu D. Eglītes, Z. Mauliņa un A. Elstes iesniegumu ar lūgumu rast iespēju vasarā veikt apkures sistēmas uzlabošanu, pievienojot radiatoriem termoregulatorus ģimenes ārstu prakses vietās, kas iekārtotas novada pašvaldības ēkā.


Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris ziņo — iesniegumam pievienotajā izmaksu tāmē redzams, ka nepieciešamais finansējums ir 1113,64 eiro. Kokneses novada domes deputāti nolēma atbalstīt ārstu lūgumu un piešķīra šim mērķim līdzekļus no pašvaldības budžeta.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju