Kokneses novada Bebru pagastā pasta nodaļa strādās stundu dienā

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Kokneses novada Bebru pagastā no 28. marta tiks mainīts Bebru pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Vecbebros visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.14 līdz 15 tiks nodrošināti līdzšinējā pasta pakalpojumu sniegšanas adresē Papardēs vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. 

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Bebru pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 7100 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk līdzšinējā pasta pakalpojumu sniegšanas adresē būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi vai arī klienti tos varēs saņemt savā dzīvesvietā – šis pakalpojumu sniegšanas veids ir īpaši draudzīgs senioriem. 

Tāpat kā līdz šim, Bebru pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā. 

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.  Ar pastnieka starpniecību Bebru iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001.

Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Bebru iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281677.  Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Bebru pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 27891521 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Koknese pasta nodaļu 1905.gada ielā 7, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās–piektdienās  no plkst.8 līdz 17 un sestdienās no plkst.9 līdz 13.Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Bebru pagasta iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2019.gada 28.marta tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs.


Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju