Kokneses novadā sāk sabiedrisko apspriešanu par pašvaldību reformu

Līdz 8.jūlijam Kokneses novadā norisinās publiskā apspriešana, kuras laikā iedzīvotāji aicināti paust viedokli, vai viņi atbalsta Kokneses novada kā patstāvīgas administratīvās teritorijas saglabāšanu.
Pašvaldība uzskata, ka teritoriālās reformas kontekstā visbūtiskāk ir izvērtēt vietējo iedzīvotāju intereses. Ar publiskās apspriešanas rezultātiem tiks iepazīstināts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP), kurš 18.jūlijā Aizkraukles kultūras namā tiksies ar Aizkraukles reģiona pašvaldību deputātiem. Novada vadība uzskata, ka pašvaldība spēj īstenot uz attīstību un izaugsmi vērstu budžetu, tāpēc var pastāvēt kā atsevišķa teritoriālā un administratīvā vienība. "Turklāt pievienošana tiek plānota, neizvērtējot Kokneses novada iedzīvotāju iespējamos ieguvumus vai zaudējumus," aicinājumā piedalīties publiskajā apspriešanā raksta pašvaldība.
Aptaujas anketas iespējams saņemt un iesniegt pašvaldībā, kā arī pagastos - pārvaldēs un bibliotēkās. Tāpat aptaujas lapu var aizpildīt elektroniski.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju