Izstāde par darbīgu mūžu

Skolotājs, dārznieks, vairāku grāmatu autors — tāds bija Jānis Rīderers, kuram šogad saulgriežos apritētu 90 gadi.


Lai atminētos savu darbīgo novadnieku, Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēkā iekārtota viņam veltīta tematiska izstāde. Darba gadi Jānim Rīdereram aizritējuši Kokneses astoņgadīgajā skolā Bormaņos. Kad skolu pārveidoja par speciālo internātskolu, viņš turpināja strādāt par internāta skolotāju līdz aiziešanai pensijā. Brīvajā laikā viņš nodarbojās ar dažādu lauksaimniecības kultūru audzēšanu, sadarbojās ar Pūres izmēģinājumu saimniecību. Sveci neturēja zem pūra — savā pieredzē dalījās par agro kartupeļu un zemeņu audzēšanu, par pētījumiem sarakstījis vairākas grāmatas. Latvijas bibliotēku krājumos ir arī viņa dāvinātie literārie darbi — “Jāņos būsim mājās” un “Vairāk par neparasto”.

Kokneses novadā

Uz staburags.lv pilno versiju