Koknesē būs jauns pianīns

Valsts Kultūrkapitāla fonds apstiprinājis Kokneses novada domes iesniegto projektu “Kokneses mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. Kokneses Mūzikas skolā esošās klavieres “Rīga” ir iegādātas deviņdesmito gadu sākumā. 


Klavieres ir fiziski nolietojušās, jāiegulda daudz līdzekļu to skaņošanā. Mūzikas instruments ar nekvalitatīvu skanējumu neļauj pilnvērtīgi īstenot izglītības programmas. Projektā tiks iegādāts viens pianīns. Tā kopējās izmaksas ir 5547,85 eiro, tajā skaitā Kokneses novada domes finansējums ir 1047,85 eiro. Projekts jāīsteno līdz 1. oktobrim

Kokneses novadā

Uz staburags.lv pilno versiju