Konference par mantojumu

24. novembrī pulksten 10.40 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā, noslēdzot Sēlijas dižgara Jāņa Jaunsudrabiņa jubilejas gadu, norisināsies zinātniskā konference. Savus referātus lasīs literatūrvēsturniece Mārīte Rulle, Maija Kalniņa, Andrejs Grāpis un Jānis Zālītis, kā arī Krišjāņa Barona muzeja zinātniskais speciālists Andris Ērglis, Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma, Jāņa Akuratera muzeja galvenā speciāliste Maira Valtere, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēni Ieva Brenčeva un Reinis Eiduks.

“Jāņa Jaunsudrabiņa darbi — gleznas, dzeja, tēlojumi, stāsti, romāni — ir kā simfonija dabai, Latvijas zemei, cilvēkiem, literārajos darbos risinātās problēmas joprojām aktuālas un mūsdienīgas, kolorīti ieturētās dabas ainavas visiem tuvas. Ja viņš būtu sarakstījis tikai “Balto grāmatu” un “Piemini Latviju’’, tas jau būtu pietiekams un paliekošs devums Latvijas kultūrai, bet viņš paveica vairāk,” teic Ilze Līduma.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju