“Laimei jau nevajag daudz" — pietiks ar 2390 eiro

Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fonds un Latvijas Samariešu apvienība jau astoto gadu konkursa kārtībā sadalīja uzņēmuma “Latvijas Valsts meži” ziedojumu. Šogad 57 biedrībām un nodibinājumiem no visas Latvijas sadalīti 313 907,89 eiro.

Biedrību un nodibinājumu interese bijusi ļoti liela, to pierāda pieteikumi, kas četras reizes pārsniedz pieejamo ziedojumu. Šogad tika saņemti 165 projekta pieteikumi 1 miljona 342 tūkstošu eiro kopsummā.

Zemgalē atbalstītas sešas organizācijas, kuras īstenos projektus par 27 270 eiro. Atbalstīto skaitā ir biedrība “Upmales mantinieki” no Neretas, kuras projekta “Laimei jau nevajag daudz” īstenošanai piešķirti 2390 eiro. Projekta, kas jāīsteno līdz šī gada beigām, gaitā pensijas vecuma cilvēkiem tiks nodrošinātas dažādu rokdarbu tehniku nodarbības, biodejas un nūjošana.

Savukārt “Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība” par piešķirtajiem 10 519 eiro atbalsta centrā “Viesītei” piedāvās iespēju rehabilitācijas pasākumus telpās apvienot ar kvalitatīvi un aktīvi pavadītiem rekreācijas pasākumiem ārpus telpām. Rekreācijas galvenie virzieni ir cilvēka veselības atjaunošana, garīgā potenciāla un fizisko spēju attīstība. Projektā tiks piedāvāts jauns sociālā atbalsta aktivitāšu kopums — psihologa atbalsta grupas, ergoterapeita, logopēda pakalpojumi, iespēja uzturēties drošā un pielāgotā vidē, piedalīties radošās, interaktīvās aktivitātēs cistiskās fibrozes pacientiem.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju