“Latvenergo” darbinieki ar ģimenēm Kokneses novadā tīra Pērses upi

2018. gadā AS “Latvenergo” ir sākusi Pērses sakopšanu, kas kopumā noritēs trīs gadus. Pirmā talka 8. septembrī noritēja Kokneses novada Iršu pagasta teritorijā.

Šajā projektā paredzēts:

veikt upes apsekošanu, gultnes attīrīšanu no sanesēm un sakritušajiem kokiem, aizsprostiem visā upes garumā, organizēt talkas sadarbībā ar biedrību “Mēs zivīm”; sadarbībā ar  Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” veikt ihtiofaunas un zivju resursu izpēti un izvērtēt veikto sakopšanas darbu nozīmīgumu un ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.   

AS “Latvenergo” ar savu piemēru un profesionālo darbību vēlas aicināt sabiedrību (pašvaldības, upju krastu īpašniekus u. c.) pievērst uzmanību upju tīrīšanas un vides uzlabošanas aspektiem kā vienam no Latvijas ilgtspējas faktoriem. Uzlabojot apstākļus, iespējams palīdzēt upes faunai, tajā skaitā zivīm. Tādā veidā upē ir nodrošināta bioloģiskā daudzveidība un vienlaikus tiek veicināta upes pašattīrīšanās.  Daugavas baseina upju tīrīšana atbilst vides politikas pamatprincipiem – rūpēm par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Māris Kuņickis, AS “Latvenergo” ražošanas direktors: “AS “Latvenergo” ir vairāku gadu pieredze vides projektu un aktivitāšu īstenošanā, kas saistīta ar Daugavu un tās teritorijām. 2017. gadā esam sākuši jaunu iniciatīvu – uzņemties šefību par kādu no upēm, to iztīrot no sakritušajiem kokiem un atjaunojot upē straujteci, radot labvēlīgākus apstākļus zivju nārstošanai. Šogad turpinām vides aktivitātes un esam uzsākuši trīs gadu projektu, kurā pa posmiem veiksim Pērses tīrīšanu.”

AS „Latvenergo” kā videi draudzīgs elektroenerģijas ražotājs nepārtraukti pilnveido savas darbības, lai saglabātu un uzlabotu vides bioloģisko daudzveidību. Elektroenerģijas ražošanā tiek izmantoti Daugavas atjaunīgie resursi – ūdens. Daudzas Daugavas pietekas vairāku gadu garumā ir cietušas no sakritušiem kokiem, izveidotiem bebru dambjiem, sanešu un ūdensaugu radītiem  sēkļiem. AS “Latvenergo” sakopšanas darbu mērķis Daugavas baseina upēs ir palīdzēt tām dabiski atjaunoties – uzlabojot vides apstākļus un ilgtermiņā izvērtējot  tīrīšanas ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Upju sakopšanas projekti ir AS „Latvenergo” papildu  iniciatīva vides jomā.

“Latvenergo” īsteno vairākus vides projektus, starp tiem ir zivju mākslīgo nārsta ligzdu izvietošana Daugavā sadarbībā ar biedrību “Mēs zivīm” (notiek septiņus gadus); Vedzes tīrīšana 2017. gadā un labvēlīgu upes vides apstākļu saglabāšana arī turpmākajos gados; no 2013. gada līdz 2017. gadam sadarbībā ar ārvalstu zinātniekiem noritēja izpēte par ceļotājzivju migrācijas un dabiskās atražošanās iespēju atjaunošanu Daugavā augšpus Rīgas HES.

Talkās brīvprātīgi piedalās koncerna darbinieki ar ģimenēm.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju