Maksās arī par launagu

Pamatojoties uz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktores Laimas Grebskas lūgumu, Neretas novada dome nolēmusi līdz mācību gada beigām 0,50 eiro (PVN ieskaitot) apmērā apmaksāt launagu tiem skolēniem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība.

Līdzekļi tam piešķirti no Neretas pagasta pārvaldes budžeta.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju