Neretas novadā pieredzi gūst Vecumnieku novada uzņēmēji

Neretas novadā viesojās Vecumnieku novada uzņēmēju grupa Eleonoras Maisakas vadībā, lai iepazītos ar Neretas novada pieredzi šajā jautājumā.

Mazzalves pagasta pārvaldē uzņēmēji tikās ar lauku attīstības speciālisti Astru Saveļjevu.  Viesiem vērtīga šķita pieredze, ka lauku attīstības konsultants ir katrā pagastā, jo tad viņš labāk pazīst savus cilvēkus un var vairāk palīdzēt.

Neretas novada domē uzņēmēji tikās ar domes priekšsēdētāju Arvīdu Kviesi un Finanšu un attīstības nodaļas grāmatvedi Solvitu Bukšu, kura pastāstīja par Neretas novadā realizētajiem projektiem.

Pie keramiķes Zandas Rageles viesi izzināja, kā klājas netradicionālās uzņēmējdarbības pārstāvjiem laukos. Zandas darbi ciemiņus zināmā mērā pārsteidza ar savu savdabību.

Pilkalnes muižā ciemiņus viesmīlīgi uzņēma Valdis un Irma Tomsoni. Valda stāstījums par to, cik dažādus uzņēmējdarbības veidus šī saimniecība ir izmēģinājusi, kādos projektos piesaistījusi finansējumu, Vecumnieku novada uzņēmējiem likās pieredzes vērts. Īpaši ciemiņiem patika atziņa, ka nevar visu sasniegt uzreiz, uz mērķi jāiet pakāpeniski, gan sevi, gan savu uzņēmējdarbību attīstot un nemitīgi pilnveidojot.

Ciemiņi aizbrauca gandarīti par gūtajiem iespaidiem un saka paldies neretiešiem, kā arī aicina ciemos pie sevis, aicina sadarboties.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju