Neretas novadā Ziemassvētku paciņām tērēs 2128 eiro

Neretas novada domes deputāti lēmuši piešķirt kopumā 2128 eiro pabalstiem Ziemassvētkos, kas tiks izsniegti Ziemassvētku paciņu veidā.

215 pirmsskolas vecuma bērni saņems saldumu paciņas piecu eiro vērtībā. Šim mērķim tiks tērēti 1075 eiro.

Pamatskolas vecuma bērniem, kopumā 220, tiks nodrošinātas lētākas dāvanas - trīs eiro vērtībā.

Par trim eiro tiks sagādātas paciņas arī 17 pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, 20 ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu klientiem, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā bija Neretas novadā. Tāpat par trim eiro dāvanas tiks nopirktas vientuļiem pensionāriem un pirmās grupas invalīdiem, kuri neatrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju